Hợp tác quốc tế

Hội nghị chia sẻ thông tin, thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

(08/07/20 21:12)

Sáng ngày 3/7/2020 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức quốc tế đang hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin thúc đẩy hợp tác giữa các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Tham dự hội nghị có đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, UNDP, NPA, MAG, CRS, Peace Trees, IC, đại diện tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Trung tâm hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC)

Đại diện nhà chức trách Việt Nam đã thông tin các nội dung chính và giải đáp các câu hỏi liên quan đến thống tư số 195/2019/TT-BQP hướng dẫn thi hành Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

Đại diện Bộ KH&ĐT giải thích các thông tin liên quan đến việc lập dự án, phê duyệt dự án nguồn vốn do nước ngoài tài trợ trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, VNMAC thông tin về kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và kế hoạch ưu tiên vận động tài trợ năm 2020.

Image

Image

Image

Nguyễn Văn Thân

Phó Trưởng phòng đối ngoại - VNMAC

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang