Hợp tác quốc tế

Hoàn thành đợt 4 lớp tập huấn thực hành xử lý vật liệu nổ theo tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế IMAS cấp độ 1 năm 2023

(16/07/23 05:34)

Từ ngày ngày 03 đến ngày 14/7/2023, các học viên tham gia khóa đào tạo xử lý vật liệu nổ theo tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế IMAS (EOD IMAS) đã hoàn thành đợt 4 (thực hành) khóa đạo tạo EOD IMAS cấp độ 1 ở thực địa tại ba huyện Hướng Hóa, Đakrong, Cam Lộ tỉnh Quảng Trị.

Với mục tiêu chủ động nguồn lực có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, từ năm 2016 đến nay Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ thông qua các tổ chức quốc tế đã tổ chức các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ xử lý vật liệu nổ theo tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế IMAS (EOD IMAS) cho cán bộ thuộc trung tâm huấn luyện của VNMAC và một số cán bộ làm nhiệm vụ rà phá bom mìn trong toàn quân.

Dưới đây là một số hình ảnh các học viên tham gia lớp tập huấn tại hiện trường.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 


 

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang