Nghiên cứu phát triển

Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh (07/01/20 21:32)

Nghị định này quy định về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội thảo về quản lý rủi ro bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Thụy Sĩ (21/12/19 09:38)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 5/9, Trung tâm quốc tế Geneva về rà phá bom mìn nhân đạo (GICHD) đã tổ chức hội thảo về quản lý rủi ro bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh và chiếu phim tài liệu mang tựa đề “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn” tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sỹ).

Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (09/01/20 09:10)

Đây là kết quả sau hơn một năm nghiên cứu, đối chiếu các văn bản đã được ban hành trước đó và lấy ý kiến của các Bộ, Ban nghành liên quan về lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. Thông tư số 195/2019/TT-BQP ra đời giúp cho việc thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP được thông suốt từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước.

Tin tức mớiVăn bản pháp lý

Liên kết trang