Nghiên cứu phát triển

Công bố quyết định Ban chỉ đạo và Tổ nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh

(28/07/22 16:13)

Chiều 27-7, Ban chỉ đạo và Tổ nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban chỉ đạo và Tổ nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh chủ trì hội nghị.

Image

Ngày 25-5-2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 1814/QĐ-BQP về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh.

Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Chỉ đạo Cơ quan Thường trực xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ nghiên cứu; xây dựng kế hoạch triển khai lập đề nghị xây dựng Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Pháp lệnh). Chỉ đạo việc tổng kết đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, khảo sát, đánh giá thực trạng, quan hệ xã hội liên quan đến lập đề nghị xây dựng Pháp lệnh; tổ chức hội thảo, nghiên cứu thông tin, tư liệu và các vấn đề liên quan đến lập đề nghị xây dựng Pháp lệnh.

Chỉ đạo việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Pháp lệnh, lập tờ trình, đề cương Dự thảo Pháp lệnh; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho lập hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh. Thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh, báo cáo Bộ Quốc phòng lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan; gửi Bộ Tư pháp thẩm định; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Image

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, việc tổ chức xây dựng và ban hành Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam nhằm tăng cường sự thống nhất, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ nghiên cứu và phát triển công tác xây dựng Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam sẽ giúp xây dựng Pháp lệnh theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo các nội dung trong chức trách, nhiệm vụ được giao, tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai lập đề nghị xây dựng Pháp lệnh theo đúng trình tự và thời gian quy định.

Tin, ảnh: Việt Cường - qdnd.vn

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang