VNMAC

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) (02/01/20 22:06)

Ngày 04/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 319/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam với tên giao dịch bằng tiếng Anh là Vietnam National Mine Action Centre (viết tắt là VNMAC).

Kỷ niệm 6 năm ngày thành lập VNMAC. Nỗ lực hơn nữa vì một Việt Nam không còn bom mìn vật nổ sau chiến tranh. (04/03/20 14:51)

Kể từ khi được thành lập ngày 4/3/2014 theo Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ giảm thiểu, khắc phục hậu quả bom mìn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho  nhân dân, giúp đỡ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Trưng bày các loại bom mìn vật nổ được tìm thấy tại Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (09/01/20 21:33)

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đóng tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. Công trình có tổng diện tích 52.000 m2 gồm nhiều hạng mục như nhà chỉ huy, nhà hội trường, nhà ở chuyên gia, nhà ăn, ký túc xá. Đặc biệt tại đây có nhà trưng bày bom mìn, vật nổ được thu gom, xử lý an toàn phục vụ nhiệm vụ đào tạo, giáo dục, tuyên truyền cho nhiều tầng lớp nhân dân.