VNMAC

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đánh giá hiệu quả công việc trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

(26/05/20 21:27)

Ngày 26/5/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn Bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Tham dự các cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC). Buổi tập huấn do Trung tâm cơ sở dữ liệu phối hợp với cố vấn kỹ thuật của tổ chức NPA thực hiện.

Image

KPI theo tiếng Anh là viết tắt của Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

Các tổ chức, doanh nghiệp thường sử dụng KPI ở nhiều cấp độ khác nhau để đánh giá mức độ thành công của họ đối với một mục tiêu đề ra từ trước. KPI ở level cao sẽ tập trung vào các chỉ số, mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp. Ngược lại, KPI ở level thấp được sử dụng cho các hệ thống quy trình, cá nhân, phòng ban, nhằm đánh giá hiệu suất những công việc, tiến trình đơn lẻ.

Image

Về tổng quan, việc sử dụng KPI cho các hoạt động quản trị có thể hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và các nhân viên nói riêng ở các vấn đề như sau: 

Với doanh nghiệp dùng để theo dõi được hiệu suất làm việc của nhân viên trực quan, minh bạch, chính xác cũng như đề ra chế độ lương thưởng, kỷ luật phù hợp; Nâng cao hiệu quả quy trình nghiệm thu thực hiện công việc; Đảm bảo những mục tiêu, tầm nhìn có thể được hoàn thành đúng như kỳ vọng

Với nhân viên, KPI giúp họ hiểu được mức độ hoàn thành công việc so với mục tiêu đề ra; Tạo động lực làm việc, hướng tới thực hiện mục tiêu; Phát hiện ra các khiếm khuyết nếu chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ để cải thiện kịp thời.

Image

Đây là bước đầu tiên giúp nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành, tiến tới thực hiện việc xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn KPI trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Bài và ảnh: Linh Giang - Việt Dũng

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang