Hợp tác quốc tế

Cuộc họp thường niên nhóm công tác hành động bom mìn (MAWG)

(10/09/23 10:00)

Chiều ngày 8/9/2023 tại Hà Nội, Nhóm công tác hành động bom mìn (MAWG) đã tiến hành buổi họp thường niên dưới sự Chủ trì của đồng Trưởng Nhóm do ông Đoàn Hữu Minh cán bộ Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và bà Sarah Goring, Giám đốc quốc gia Nhóm tư vấn bom mìn (MAG Việt Nam). Cuộc họp có sự tham dự của ông Lê Quang Hợp Phó Tổng Giám đốc thường trực VNMAC cùng các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn (KPHQBM) tại Việt Nam

Image

Tại Buổi họp các đại biểu phụ trách các Tiểu nhóm về: Công tác giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn; Công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn; Phát triển năng lực trong hành động mìn; Vấn đề giới trong hành động bom mìn; Môi trường trong KPHQBM đã báo cáo đánh giá về kết quả đạt được đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình phối hợp triển khai, nhất là những vướng mắc về thủ tục hành chính để thảo luận, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn bảo đảm triển khai các nguồn lực kịp thời, hiệu quả tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Image

Ông Lê Quang Hợp, Phó Tổng giám đốc Thường trực VNMAC chân thành cám ơn các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ Việt Nam nói chung và hỗ trợ VNMAC nói riêng trong công tác KPHQBM. Đồng thời chia sẻ một số hoạt động trong thời gian qua và thông tin một số nội dung chính của VNMAC trong thời gian tới, trọng tâm là việc các cấp, các ngành bước đầu tích cực quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 748/QĐ-Ttg ngày 22/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động quốc gia KPHQBM sau chiến tranh giai đoạn 2023-2025. Đồng thời chia sẻ một số nội dung về kết quả triển khai các hoạt động Nhân ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4 tại Liên Hợp quốc và trong nước; kết quả việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật KPHQBM của Việt Nam (Về tiến độ xây dựng Pháp lệnh; Về bộ tiêu chuẩn Việt Nam KPHQBM); Về một số dự án VNMAC đã đang triển khai; Về kiện toàn Nhóm đối tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (MAPG).

Image

Trong thời gian tới VNMAC với vai trò là Cơ quan thực hiện điều phối quốc gia trong hoạt động KPHQBM sẽ tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng các Bộ, ngành, địa phương các tỉnh, thành trong cả nước để triển khai đồng bộ việc thực hiện Quyết định 748/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ; mong muốn và đề nghị các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tiếp tục đồng hành cùng VNMAC trong công tác KPHQBM vì mục tiêu nhân đạo, nhân văn cao cả, góp phần cho Việt Nam thành công trong triển khai Chương trình 504, giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang