"Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" (21/03/20 22:21)

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của các cuộc chiến tranh để lại. Một trong số đó chính là hàng nghìn tấn bom mìn, vật nổ hiện còn sót lại trên khắp cả nước. Bom mìn vật nổ (BMVN) còn sót lại sau chiến tranh luôn là mối nguy hiểm tiềm tàng, tác động tiêu cực đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân, cản trở việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn 4/4 (21/12/19 09:10)

Ngày 24/3, tại thành phố Đồng Hới ,Tỉnh Đoàn Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Cơ quan hợp tác quốc tế Đại Hàn dân quốc (KOICA), tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4.

Nhiều chính sách hỗ trợ nạn nhân bom mìn được triển khai tích cực, hiệu quả (21/12/19 09:24)

Dù chiến tranh đã qua lâu nhưng Việt Nam vẫn phải gánh chịu những hậu quả của các cuộc chiến tranh để lại. Vẫn có hàng triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc hóa học; nhiều tai nạn do bom, mìn vẫn xảy ra.

Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh (07/01/20 21:32)

Nghị định này quy định về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công tác vận động tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2015 - 2020 (26/06/20 21:13)

Chương trình Hành động quốc gia Khắc phục hậu quả bom mìn (KPHQBM) sau chiến tranh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, từ đó đến nay công tác vận động tài trợ được Ban Chỉ đạo quốc gia KPHQBM sau chiến tranh (BCĐ 504) nay là Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (BCĐ 701) quan tâm đặc biệt, cùng với sự vào cuộc của các Bộ, ngành, đến nay hoạt động này đã nhận được những kết quả bước rất tích cực.