Bài viết

"Đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh" (03/01/20 14:51)

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng CQTT BCĐ 701

"Việt Nam không đơn độc trong hành trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" (22/12/19 16:00)

Đại tá, TS Nguyễn Hạnh Phúc

P.TGĐ Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia VN

Tin tức mớiLiên kết trang