Khảo sát rà phá

Đẩy mạnh khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

(09/01/21 09:18)

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học  sau chiến tranh ở Việt Nam (BCĐ 701) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực BCĐ 701 chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; đại diện lãnh đạo bộ, ngành là thành viên BCĐ, đại biểu Cơ quan thường trực BCĐ Quốc gia 701.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 5 năm qua, với vai trò là Cơ quan thường trực, BQP đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về tăng cường KPHQBM, giải quyết hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; kiện toàn tổ chức nhằm thống nhất sự chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện các công tác, nhiệm vụ.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức khắc phục cơ bản 2 điểm nóng tồn lưu CĐHH theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, đã hoàn thành việc xử lý, cô lập ở sân bay Đà Nẵng, sân bay Phù Cát, bắt đầu xử lý ở sân bay Biên Hòa, sân bay ASo (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế); lập và tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ cho nạn nhân ở các tỉnh bị phun rải nặng CĐHH. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện điều tra, thu gom, đến nay, đã xử lý được khoảng 260 tấn chất độc CS; khoanh vùng chống lan tỏa cho 18 điểm xử lý tập trung tại các tỉnh; xây dựng bản đồ các điểm phát hiện được tồn lưu, đã tiến hành xử lý chất độc CS trên địa bàn các tỉnh thuộc các Quân khu 4, 5, 7, 9. Cơ quan thường trực BCĐ 701 đã phối hợp với các địa phương triển khai bảo đảm nguồn vốn, vận động tài trợ quốc tế thực hiện các dự án...

Image

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu BCĐ 701 tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị định của cấp trên, thúc đẩy mạnh mẽ công tác KPHQ CĐHH/đi-ô-xin sau chiến tranh ở Việt Nam. Trước mắt, tập trung hoàn thiện các văn bản về bảo đảm chế độ, chính sách, biện pháp hỗ trợ đối với những người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH và thế hệ sau bị ảnh hưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong nước và quốc tế để KPHQBM và CĐHH đối với con người, môi trường ở Việt Nam; tổ chức thực hiện các dự án về xử lý đi-ô-xin, hỗ trợ nạn nhân CĐHH, dự án rà phá bom mìn bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm an toàn tuyệt đối; tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý đầu tư công, quản lý, sử dụng vốn ODA. Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu chế tạo thiết bị, công nghệ rà phá bom mìn; đề tài nghiên cứu làm chủ chủ công nghệ xử lý CĐHH; phấn đấu đến năm 2025 rà phá được khoảng 800.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Tập trung hoàn thành xử lý CĐHH tại các điểm ô nhiễm đã được phát hiện; tiếp tục điều tra, đánh giá hiện trạng tồn lưu CĐHH ở các khu vực bị phun rải trong chiến tranh và các điểm nghi nhiễm khác; quan trắc, theo dõi môi trường tại các khu vực sau xử lý. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu cơ sở pháp lý, căn cứ khoa học, tình hình thực tiễn để đấu tranh giành quyền lợi và công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, phù hợp với pháp luật Việt Nam, Hoa Kỳ và thông lệ quốc tế.

Theo QĐND online

 

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang