Khảo sát rà phá

Trao chứng chỉ IMAS cấp độ 3 cho các học viên VNMAC

(01/06/23 15:36)

Trao chứng chỉ IMAS cấp độ 3 cho các học viên VNMAC

Ngày 1/6/2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã tổ chức buổi Lễ Trao chứng chỉ EOD cấp độ 3 cho một số cán bộ VNMAC đã hoàn thành khoá đào tạo giảng viên về xử lý bom đạn theo tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế IMAS

Image

Dự, chỉ đạo và trao chứng chỉ có đồng chí Đại tá Lê Quang Hợp, Phó Tổng Giám đốc thường trực VNMAC, các đồng chí trong Ban Tống Giám đốc, đại diện các phòng ban trung tâm.

Đây là chứng chỉ EOD cấp độ cao nhất trong hành động mìn quốc tế. Chương trình đào tạo do Văn phòng hợp tác Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ thông qua tổ chức Golden West.

Để đạt được chứng chỉ này, các học viên phải tham gia khóa học trong khoảng thời gian 2 năm với các phần lý thuyết tại Hà Nội và thực hành tại các địa phương có mật độ ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh cao như Quảng Trị.

Image

Image

Image

Image

Image

Sau khi hoàn thành khoá học và được cấp chứng chỉ, các học viên sẽ trở thành những giảng viên trong xử lý bom đạn, vật liệu nổ, từ đó sẽ đào tạo cho các lực lượng tham gia hoạt động khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại Việt Nam.

Đây là một phần trong những hoạt động hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang