Khảo sát rà phá

Tập huấn Quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ ngoài thực địa tại tỉnh Quảng Trị

(21/09/23 23:26)

Từ ngày 18-22/9/2023, tại Quảng Trị và hiện trường hoạt động bom mìn của các tổ chức Phi Chính phủ (NGOs), các học viên lớp tập huấn Quản lý chất lượng VNMAC đã được cán bộ Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) giới thiệu các Quy trình điều phối, Quy trình quản lý chất lượng trong hoạt động điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn của các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Quảng Trị.

Image

Tham gia hướng dẫn có ông Sean Moorhouse - Cố vấn kỹ thuật cao cấp của VNMAC; Ông Phan Đức Tuấn - Cố vấn kỹ thuật tổ chức GICHD, cán bộ Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC), các cán bộ Quản lý chất lượng của các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị như MAG; PTVN; NPA.

Image

Các học viên lớp tập huấn cũng đã thăm quan các hiện trường hoạt động rà phá của tổ chức MAG, tổ chức NPA; hoạt động xử lý bom mìn vật liệu nổ (EOD) của tổ chức PTVN, được thực hành, làm bài tập trên thực địa trên cương vị là Cán bộ quản lý chất lượng (Bao gồm việc bảo đảm chất lượng QA và kiểm soát chất lượng QC) đối với hoạt động rà phá và xử lý EOD.

Image

Qua đợt tập huấn thực địa lần này, học viên lớp tập huấn của VNMAC đã nắm được trình tự, kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng hiện trường, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoạt động Quản lý chất lượng, thực hiện theo đúng văn bản Quy phạm pháp luật Việt Nam ban hành trong hoạt động bom mìn, đồng thời phù hợp với các Tiêu chuẩn trong hành động bom mìn quốc tế IMAS.

Image

Image

Phi Trường

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang