Khảo sát rà phá

Khai mạc lớp tập huấn Rà phá bom mìn theo tiêu chuẩn IMAS

(07/03/22 14:54)

Thực hiện Quyết định số 2020/2021/QĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Dự án “Rà phá bom mìn, vật nổ tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 3” do Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA)Norwegian People's Aid Vietnam viện trợ từ nguồn ngân sách tài trợ của Văn phòng Tháo gỡ và Giải trừ vũ khí thuộc Cục Quân sự - Chính trị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. 
Image

Sáng ngày 7/3/2022, tại huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với NPV Việt Nam, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc lớp tập huấn Rà phá bom mìn theo tiêu chuẩn IMAS.

Image

Mục tiêu của dự án
Xây dựng các kĩ năng và năng lực kỹ thuật theo Quy trình hoạt động chuẩn quốc tế trong triển khai thực hiện các Dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam;
Rà phá những Khu vực xác định ô nhiễm có độ ưu tiên cao, được xác định thông qua dự án Khảo sát Kỹ thuật (giai đoạn 2) năm 2019 - 2020.

ImageKết quả chủ yếu của dự án
Dự kiến sẽ giải phóng khoảng 1,320,000 m2 (tương đương 132 ha) đất đai không còn bị ô nhiễm BMVN ở độ sâu 0,3 m trở lên.
Sẽ có khoảng 1.100 bom mìn, vật nổ các loại được tìm thấy và loại bỏ an toàn, nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội cho người dân địa phương thuộc hai xã Hồng Hạ và Lâm Đớt, huyện A Lưới.
Khóa tập huấn được tiến hành trong 3 tuần với các nội dung về kỹ thuật rà phá bom mìn và giám sát thực địa.

Image
​Với 35 cán bộ, nhân viên thuộc Ban QLDA, Ban Công binh/Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện A Lưới tham dự và được củng cố nâng cao năng lực về kỹ thuật rà phá bom mìn thực hiện theo Quy trình hoạt động chuẩn quốc tế trong Hành động mìn.

Image

Từ năm 2016 đến năm 2022, NPA đã hỗ trợ kinh phí để VNMAC triển khai các dự án như: xây dựng Quy trình khảo sát kỹ thuật và thử nghiệm quy trình tại hai xã Hương Lâm và Sơn Thủy, huyện A Lưới (Giai đoạn 1); năm 2019 - 2020, thực hiện dự án “Khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ (Giai đoạn 2) tại 10 xã, thuộc huyện A Lưới

Image

Việc triển khai dự án “Rà phá bom mìn vật nổ tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế - giai đoạn 3” lần này trên địa bàn hai xã Lâm Đớt và Hồng Hạ là những nội dung tiếp theo của sự hợp tác giữa NPA – VNMAC, cũng như sự phối hợp ba bên BCHQS Tỉnh TTH – VNMAC và NPA Việt Nam

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang