VNMAC

Đảng bộ Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

(25/05/20 21:35)

Ngày 21-5, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Trung Hòa Ủy viên thường vụ Đảng ủy Binh chủng, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Binh chủng Công Binh dự, chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có đại diện một số cơ quan chức năng của Binh chủng Công binh và đảng viên của Đảng bộ trung tâm.

Image

Đại hội Đảng bộ Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời điểm toàn đơn vị đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội và kỷ niệm 6 năm Ngày thành lập Trung tâm, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Binh chủng Công binh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ VNMAC nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Binh chủng Công binh thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam được phát huy rõ rệt. Khẳng định được vai trò, vị thế đứng đầu trong nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam, triển khai kịp thời và hiệu quả kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016-2020.

Chủ động phối hợp với các Bộ, Ban ngành Trung ương, các địa phương và các tổ chức quốc tế, tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (BCĐ 504) nay là Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (BCĐ 701) xây dựng và triển khai kế hoạch, Chương trình 504 giai đoạn 2016-2020; xây dựng các văn bản pháp lý về công tác khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ; tổ chức công bố hiện trạng tồn lưu bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam; thúc đẩy hoạt động Nhóm đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn (MAPG); đẩy mạnh hoạt động của Hội và Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn, tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại các địa phương; chủ động trong hợp tác quốc tế và vận động tài trợ, hình thành các quan hệ hợp tác song phương và đa phương thông qua các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và VNMAC.

Tham mưu, đề xuất ký kết văn kiện hợp tác, tài trợ giữa chính phủ Hàn Quốc và chính phủ Việt Nam (năm 2016), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (dự án KV-MAP) và tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện các dự án khảo sát kỹ thuật, xác định khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ và rà phá bom mìn vật nổ (giai đoạn II) tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; dự án quản lý rủi ro dài hạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; dự án quản lý chất lượng; dự án nâng cao năng lực quản lý thông tin trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giai đoạn 2017 - 2019 và giai đoạn 2020-2022.

Đề xuất chủ trương đầu tư, chủ trương viện trợ các dự án khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn khắc phục hậu quả chiến tranh, dự án tài trợ trang thiết bị rà phá bom mìn sử dụng vốn ODA của chính phủ nước ngoài, tham gia đề xuất dự án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và kêu gọi tài trợ đối với khu vực ô nhiễm bom mìn tại tỉnh Hà Giang.

Tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế triển khai một cách có hệ thống các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn 4/4 hàng năm với nhiều hình thức và nội dung thiết thực (mit tinh, diễu hành, xây dựng và hoàn thiện trang thông tin điện tử “vnmac.gov.vn”…), nhằm mục đích thông tin về thực trạng và hậu quả bom mìn sau chiến tranh, nỗ lực của chính phủ và nhân dân Việt Nam từ đó nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho công đồng và để vận động tài trợ quốc tế.

Image

Thượng tá Giang Công Báu, Phó Tổng Giám đốc được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy VNMAC nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ tới, VNMAC tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, định hướng của trên vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng bộ; giữ vững và ngày càng khẳng định vị trí là Trung tâm quốc gia trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. Trong đó tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Tham mưu, đề xuất với Cơ quan Thường trực BCĐ 701 đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 504, giai đoạn 2015-2020; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình, giai đoạn 2021-2025;

Tập trung nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế; giữ vững quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng.

Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về khắc phục hậu quả bom mìn; tổ chức triển khai hoạt động quản lý chất lượng; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chuyên ngành gắn với tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế, triển khai việc cấp, công nhận chứng chỉ năng lực cho các tổ chức, đơn vị liên quan; điều phối các đề tài nghiên cứu khoa học của Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ Quốc phòng;

Image

Đại tá Trần Trung Hòa Ủy viên thường vụ Đảng ủy Binh chủng, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Binh chủng Công Binh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đề xuất chủ trương đầu tư triển khai các dự án khắc phục hậu quả bom mìn trên phạm vi toàn quốc, trong đó chủ động đề xuất và thực hiện dự án khảo sát kỹ thuật và lập bản đồ chi tiết các khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2; xây dựng văn kiện và triển khai dự án do Nhật Bản tài trợ trang thiết bị RPBM; tiếp tục phối hợp triển khai hoàn thành dự án Khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ giai đoạn 2 tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo kế hoạch; triển khai hoàn thành dự án KV-MAP bảo đảm tiến độ, hiệu quả và an toàn.

Image

Nhiệm kỳ 2020-2025 nhiệm vụ của Trung tâm phát triển với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao. Phát huy thành tích đã đạt được, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của Đất nước, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra, xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, Trung tâm vững mạnh toàn diện./.      

Bài: Ban tổ chức

Ảnh: Minh Anh

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang