Hợp tác quốc tế

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với các đơn vị về công tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh

(20/06/20 21:25)

Tại buổi làm việc, đại diện CQTT BCĐ 701 đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học 6 tháng đầu năm, dự thảo phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Qua báo cáo cho thấy, đến nay, nhân sự BCĐ, CQTT, Văn phòng 701 đã cơ bản được kiện toàn, bổ sung, từng bước đi vào hoạt động ổn định. Cục Khoa học quân sự- Văn phòng 701 đã tham mưu cho Thủ trưởng BQP- Trưởng CQTT BCĐ 701 ký văn bản gửi các bộ, ngành, tổ chức liên quan rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn tiếp theo (2021-2030). Thủ trưởng BQP đã ban hành công văn giao nhiệm vụ trọng tâm công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị. Qua đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Bom mìn thế giới 4-4, ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và vận động tài trợ khác. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đã xác định và đang xây dựng kế hoạch tổ chức 4 sự kiện trong 6 tháng cuối năm 2020 để báo cáo Thủ trưởng BQP phê duyệt, cho phép triển khai thực hiện. Trong công tác xử lý bom mìn và chất độc hóa học/dioxin, 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện 5 dự án xử lý bom mìn; xây dựng và thực hiện 7 dự án, nhiệm vụ xử lý chất độc hóa học.

Image
 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo kết quả và kiến nghị, đề xuất, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã biểu dương các cơ quan, đơn vị dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra. Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tránh để bị chậm so với kế hoạch, cam kết. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn nhân sự; tổ chức tốt các sự kiện theo kế hoạch. Quá trình tổ chức các chương trình, sự kiện cần chuẩn bị kỹ lưỡng, điều chỉnh thời gian hợp lý, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận và các tổ chức, nhà tài trợ bên ngoài. Đối với các chương trình, dự án chuẩn bị triển khai cần tập trung tổ chức tại một địa phương, tránh sự dàn trải, thiếu hiệu quả. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần tích cực đi kiểm tra tiến độ các dự án tại thực địa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động của các chương trình, hoạt động; giao Văn phòng 701 chuẩn bị đầy đủ các nội dung để phục vụ phiên họp chính thức CQTT và BCĐ 701 quốc gia sắp tới.

Theo QĐND

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang