Hợp tác quốc tế

Hội nghị lần thứ nhất Nhóm đối tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

(21/12/19 09:46)

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho biết, tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do hậu quả của chiến tranh để lại đã cướp đi mạng sống của nhiều người, kể cả phụ nữ và trẻ em, gây thương tích cho hàng ngàn người lao động, ảnh hưởng tới cuộc sống và sự an toàn của nhân dân. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2010-2025 (Chương trình 504) nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn hậu quả bom, mìn và vật liệu nổ tại Việt Nam. Việc thực hiện Chương trình 504 trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập đời sống xã hội, tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn và bảo đảm an toàn cho người dân, tăng cường năng lực thể chế và năng lực con người, phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Việt Nam nhận thức được những khó khăn và thách thức đối với hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn. Bởi vậy, để đạt được các mục tiêu đề ra trong Chương trình 504 cần thiết phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực trong và ngoài nước, đặc biệt từ các đối tác phát triển quốc tế. Để tạo thuận lợi cho công tác này, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Nhóm đối tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (MAPG), đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế và xu thế mới của quan hệ hợp tác phát triển. Nhóm MAPG là một diễn đàn mở để cho các bên quan tâm trao đổi, cập nhật thông tin, kiến tạo niềm tin, xây dựng sự hiểu biết chung, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong nước và quốc tế, góp phần tích cực vào những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện thành công Chương trình 504.

Trong hoạt động của mình, MAPG sẽ huy động sự tham gia rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, khu vực tư nhân, các đối tác quốc tế quan tâm về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Hoạt động của MAPG là một trong những tiến trình của Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) và gắn kết với các hoạt động liên quan của các Diễn đàn và các Nhóm quan hệ đối tác khác.

Tại Hội nghị, ông Cao Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày bài giới thiệu về nhóm MAPG nhằm cung cấp những thông tin về cơ sở thành lập, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và ngân sách hoạt động của Nhóm. Hội nghị đã nghe và thảo luận về Báo cáo kết quả triển khai hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Thường trực Chương trình 504. Trên cơ sở kết quả thảo luận tại Hội nghị, Ban điều hành sẽ hoàn chỉnh Chương trình Nghị sự năm 2017 của nhóm MAPG, trình đồng chủ tọa nhóm MAPG thông qua để tổ chức thực hiện./.

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiVăn bản pháp lý

Liên kết trang