Hợp tác quốc tế

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến tiếp tục tài trợ 25 triệu USD cho Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

(05/08/21 16:06)

Sáng nay, 05/8/2021 tại Hà Nội, ông Trần Trung Hoà, Tổng Giám đốc VNMAC đã có buổi làm việc với ngài Cho Han-Deog, Giám đốc quốc gia văn phòng KOICA Hàn Quốc tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng.

Image

Nội dung của buổi làm việc giữa hai bên là việc xây dựng lộ trình và kế hoạch cụ thể cho việc tiếp nhận khoản tài trợ không hoàn lại từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc cho Việt Nam, tương đương 25 triệu USD. 
Tính chất khoản tài trợ là nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời đáp ứng sự phát triển lâu dài, ổn định. Trong đó chủ yếu là triển khai các hoạt động rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và phát triển nông thôn.
Đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ dự án là cộng đồng dân cư, UBND tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, TT Huế và Cơ quan khắc phục hậu quả bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC).
Đại diện Việt Nam tiếp nhận nguồn tài trợ, ông Trần Trung Hoà, Tổng Giám đốc VNMAC cam kết đảm bảo tính thống nhất trong tiếp nhận, sử dụng nguồn lực tài trợ nước ngoài cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Việt Nam xác định nguồn vốn ODA là ngân sách nhà nước, do đó đây sẽ là một phần kinh phí đóng góp vào thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2021 - 2025.
VNMAC sẽ chịu trách nhiệm tham mưu cho chính phủ về mô hình dự án, trách nhiệm quản lý phù hợp với mục tiêu của khoản tài trợ và yêu cầu khách quan ở Việt Nam như mức độ ô nhiễm, nhu cầu rà phá bom mìn, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân, phát triển cộng đồng.
Phân bổ khoa học, hợp lý nguồn viện trợ cho các mục tiêu của dự án trên cơ sở tham vấn ý kiến của các Bộ chuyên ngành, các địa phương và định hướng của KOICA.
Khoản tài trợ này nằm trong sáu dự án viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam của Chính phủ Hàn Quốc và đã được Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) hoàn thành đánh giá khả thi và đang chuẩn bị phê duyệt ngân sách.

Trong bố cảnh nền kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đây là nguồn tài trợ quý giá góp phần giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Ngọc Thụy VNMAC

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang