Bài viết

Trích phát biểu của Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam - ông Marc Evans Knapper trong Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chương trình 504 (18/08/22 14:57)

"Hoa Kỳ là đối tác của các bạn trong nỗ lực rà phá bom mìn từ năm 1993, đóng góp hơn 166 triệu đô la Mỹ. Chúng ta đã tiến rất xa, nhưng vẫn còn phải sánh bước cùng nhau khi chúng ta tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu một nước Việt Nam không còn bị ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ. Hoa Kỳ tiếp tục giữ vững cam kết đối với công việc này".

Bài phát biểu của Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam – ông Cho Han-Deog tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chương trình 504 (18/08/22 15:20)

"KOICA luôn đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, mang lại cuộc sống an toàn cho người dân và góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước".

Bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tại Hội nghị sơ kết 10 năm Chương trình 504 (08/06/22 09:56)

Đại tướng Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình 504 giai đoạn 2010-2020 và định hướng nhiệm vụ 2021-2025 (08/06/22 15:29)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng CQTT BCĐ 701

"Đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh" (03/01/20 14:51)

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

"Việt Nam không đơn độc trong hành trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" (22/12/19 16:00)

Đại tá, TS Nguyễn Hạnh Phúc

P.TGĐ Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia VN

Tin tức mớiLiên kết trang