Tuyên truyền giáo dục

VNMAC tổ chức cuộc thi Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam năm 2021

(30/03/21 16:05)

Thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về hiểm họa bom mìn 04/4/2021, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về hiểm họa bom mìn 04/4/2021 trong đó có cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Đây là lần thứ hai VNMAC tổ chức cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biên phức tạp, việc tổ chức những sự kiện tập trung đông người sẽ không phù hợp, chính vì thế mà những hoạt động tuyên truyền theo phương thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin là một hướng đi đúng đắn và phù hợp, có thể tiếp cận đến đông đảo người dân trên cả nước.

Phát huy thành công của cuộc thi trực tuyến năm 2020, năm nay Ban tổ chức đã có sự đổi mới trong phương thức xây dựng bộ câu hỏi thi. Theo đó, thí sinh tham gia thi sẽ được xem một Video clip ngắn chứa các thông điệp truyền thông về cách phòng tránh tai nạn bom mìn sau đó sẽ trả lời 5 câu hỏi liên quan đến các thông điệp vừa nêu trong Video clip. Thí sinh đạt giải là người trả lời đúng 5 câu hỏi và dự đoán chính xác số người tham gia cuộc thi. Thay vì chỉ trả lời 15 câu hỏi như năm ngoái thì với phương thức xây dựng bộ đề thi này sẽ giúp truyền tải được nhiều thông điệp truyền thông của Ban tổ chức, đồng thời cũng giúp cho các thí sinh dễ tiếp thu những thông điệp và thuận lợi trong việc làm bài thi.