Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper thăm và làm việc tại Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC)

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang