Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện chương trình 504 (17/02/22 11:51)

Ngày 17/2 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia Khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (BCĐ701) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

  • (07/03/22 14:54)

More assistance for UXO victims (21/12/19 09:36)

On December 14, 2019, the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs in collaboration with The International Center (IC) and relevant agencies held a conference on enhancing partnership in supporting UXO victims in Hanoi.

Circular guiding the implementation of Decree No.18/2019/ND-CP (09/01/20 09:10)

On December 27, 2019, the Ministry of National Defense issued Circular No.195/2019/TT-BQP. The circular gives detailed regulations on the implementation of Decree No.18/2019/ND-CP, dated February 1, 2019, of the Government on the Management and Implementation of the Settlement of the Consequences of Post-war Bomb, Mines and Explosives (UXO).

Statistics of UXO contamination in Vietnam (05/01/20 21:07)

Vietnam is one of the countries severely laden with war legacies. One of the them is tens of thousands of tons of unexploded ordnance (UXO) scattering throughout the nation.

(04/03/20 14:51)

Decree No.18/2019/ND-CP of the Government is fully titled “The Decree on the Management and Implementation of the Settlement of Post-war Bomb, Mines and Explosives (UXO) Consequences”. On February 1, 2019, the Government promulgated Decree No.18/2019/ND-CP on the management and implementation of the settlement of post-war UXO consequences in Vietnam.