Hợp tác quốc tế

Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế các Giám đốc Chương trình hành động bom mìn quốc gia và Cố vấn Liên hợp quốc lần thứ 23 năm 2020 tại Geneva, Switzerland

(26/02/20 09:50)

Từ ngày 10/2 đến 14/2/2020 tại Geneva, Switzerland đã diễn ra hội nghị Hội nghị quốc tế các Giám đốc Chương trình hành động bom mìn quốc gia và Cố vấn Liên hợp quốc lần thứ 23. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị có Đại tá, TS Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng đại diện các cơ quan liên quan và một số tổ cức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
 
Image
 
Hội nghị quốc tế các Giám đốc Chương trình hành động bom mìn quốc gia và Cố vấn Liên hợp quốc được Liên hợp quốc tổ chức hàng năm, đây là diễn đàn quốc tế đa phương để trao đổi thông tin, tìm kiếm và kết nối các đối tác, thu hút nguồn lực cho mục đích khắc phục hậu quả bom mìn của mỗi quốc gia. Việc tham dự hội nghị này hàng năm là cần thiết đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Đây là lần thứ 5 Việt Nam tham dự hội nghị. Tại đây Việt Nam đã thể hiện sự mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Các tổ chức quốc tế đã rất quan tâm đến công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam và đã có các cuộc tiếp xúc song phương, trong đó có các cuộc tiếp xúc với Trung tâm hành động mìn nhân đạo Geneva (GICHD); Đại diện Văn phòng Tháo dỡ và huỷ bỏ vũ khí (WRA)/Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; Bộ Phát triển Anh (DIFD); Đại diện tạp chí Mine Action Review; Đoàn đại biểu NPA tại trụ sở chính Na Uy; Đoàn đại biểu MAG tại trụ sở chính Anh.
 
Image

 

Đoàn công tác đã trao đổi về tình hình ô nhiễm bom mìn, đặc điểm, địa hình, mức độ ô nhiễm; tổng quan hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam trong thời gian qua (giới thiệu về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025 và một số kết quả chính đã thực hiện năm 2019); Giới thiệu tổng quan Nghị định và Thông tư về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đã được Chính phủ và Bộ Quốc phòng ban hành, khẳng định sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Đồng thời cũng đã trình bày một số nội dung về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến sự hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ Hoa kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (GICHD, UNDP, NPA, MAG, IC...).

 
Image

 

Các trao đổi cụ thể về việc triển khai các dự án đang thực hiện tại Việt Nam do VNMAC là chủ dự án như việc tiếp tục triển khai dự án khảo sát kỹ thuật giai đoạn 2, dự án MORE, dự án hỗ trợ cố vấn kỹ thuật, dự án đào tạo nhân viên quản lý chất lượng, cập nhật sửa đổi bổ sung Tiêu chuẩn quốc gia và dự án mở mới về Quản lý thông tin. Đề xuất các hỗ trợ đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam như xây dựng Trung tâm huấn huyện và nâng cao công tác huấn luyện, cung cấp trang thiết bị, hội thảo, hỗ trợ tuyên truyền, nghiên cứu chế tạo thiết bị dò tìm bom, mìn nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức khắc phục hậu quả bom mìn.

 

Image

 

Một số tổ chức quốc tế đã đề cập đến việc xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý, Chương trình tập huấn năm 2020 của GICHD đối với các quốc gia, việc tham gia các công ước quốc tế về bom chùm và cấm mìn sát thương, đánh giá cao kết quả hành động bom mìn năm 2019 của Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hoạt động của Nhóm MAPG, việc cập nhật công bố số diện tích đất đai đã được rà phá bom mìn để tăng cường minh bạch, tăng huy động, sử dụng nguồn lực quốc tế và đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin để xem xét tăng viện trợ cho hoạt động khảo sát, rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Bình thông qua các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Đại diện WRA cũng thông báo năm 2020 Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tăng cường hỗ trợ công tác rà phá bom mìn thông qua NPA và MAG cho tỉnh Quảng Bình.
 

Image

  
Image 
Đoàn Việt Nam làm việc với các tổ chức quốc tế bên lề Hội nghị

 

Bài và ảnh Ngọc Thụy
Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam
*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang