VNMAC

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC)

(02/01/20 22:06)

Ngày 04/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 319/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam với tên giao dịch bằng tiếng Anh là Vietnam National Mine Action Centre (viết tắt là VNMAC).

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam là tổ chức đặt dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; giao Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý để thực hiện việc điều hành, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Chương trình 504).

Image

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch dự và phát biểu chỉ đạo lại Lễ khánh thành Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất chính sách, xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; phối hợp các bộ, ngành, địa phương để triển khai kế hoạch được phê duyệt; quản lý, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, là đầu mối chính thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp quốc gia trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Đồng thời, triển khai công tác tuyên truyền vận động tài trợ; chủ trì tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; chủ trì việc Quản lý thông tin khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Image

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam

Image

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu thăm Phòng trưng bày các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại VNMAC

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức và thực hiện việc theo dõi, giám sát chất lượng, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức điều phối thực hiện các dự án, nhiệm vụ rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn và các nhiệm vụ khác theo Chương trình 504; phối hợp và hướng dẫn các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam có trụ sở, trung tâm huấn luyện, khu vực thử nghiệm, cơ sở vật chất bảo đảm cho vận động, tiếp nhận tài trợ, tiếp nhận trang thiết bị, khu vực hậu cần kỹ thuật.

ImageTrụ sở Trung tâm hành động bom mìn quốc giá Việt Nam

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiVăn bản pháp lý

Liên kết trang