VNMAC

Phụ nữ Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phấn đấu “giỏi việc quân, đảm việc nhà”

(21/04/20 12:18)

Hội Phụ nữ VNMAC được thành lập ngày 21 tháng 7 năm 2016, là tổ chức hội một cấp, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Trung tâm. Hội có 19 hội viên, trong đó 09 đảng viên, 01 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 lao động hợp đồng, tỉ lệ nữ chiếm 19,79%. Hầu hết chị em hội viên đều có trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ được biên chế ở nhiều phòng, ban và đảm nhiệm nhiều công việc chuyên môn khác nhau.

Image

Cán bộ phụ trách hội là những chị em kiêm nhiệm, một số hội viên ngoài công việc chuyên môn còn kiêm nhiệm một số công việc khác nên phần nào chi phối đến hoạt động của hội, tuy nhiên các chị em đều cố gắng làm tốt công việc được giao và tham gia công tác hội một cách nhiệt tình.

Kết quả hoạt động hàng năm, 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ công tác, trong đó, có nhiều nữ cán bộ, công nhân viên đạt các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến, Lao động tiên tiến.

Để có được kết quả đó, nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Trung tâm, đồng thời Hội đã tổ chức đa dạng các hoạt động thi đua gắn với công tác chuyên môn, triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “phụ nữ quân đội đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng năm, Hội xây dựng kế hoạch cụ thể nội dung chương trình hoạt động và quán triệt sâu rộng đến toàn thể hội viên. Trên cơ sở đó, mỗi hội viên bám sát nhiệm vụ chính trị của trung tâm, xây dựng kế hoạch phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn, duy trì, nhân rộng các phong trào “đền ơn đáp nghĩa” … và từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Image

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung tâm luôn tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt giúp phong trào Hội ngày càng phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó, chỉ huy các cấp cũng luôn tkhuyến khích, động viên các hội viên tham gia góp ý dân chủ trong xây dựng các kế hoạch, quy chế, quy định cũng như trong triển khai nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Ban chấp hành hội thường xuyên hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với địa phương cũng như với các đơn vị bạn đóng trên địa bàn nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên.

Kế thừa và phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", những nữ cán bộ, công nhân viên VNMAC luôn không ngừng học tập, phát huy khả năng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những cống hiến thầm lặng của hội viên Hội phụ nữ VNMAC đã góp phần không nhỏ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là những phụ nữ “Giỏi việc quân, đảm việc nhà”.

Nguyễn Thanh Hà

Hội trưởng Hội Phụ nữ VNMAC

Một số hình ảnh hoạt động của Hội phụ nữ VNMAC

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang