Hợp tác quốc tế

Hội nghị trực tuyến triển khai dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

(24/08/21 09:59)

Hội nghị trực tuyến triển khai dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Sáng nay 24/8/2021, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam - VNMAC đã tổ chức hội nghị trực tuyến với đại diện ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định và Quãng Ngãi về kế hoạch triển khai dự án xây dựng khu dân cư hòa bình và phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Image

Theo nội dung kế hoạch được Đ/c Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh, Tổng giám đốc VNMAC thống nhất với ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định và Quãng Ngãi tại hội nghị thì dự án có tổng mức đầu tư là 33 triệu USD, trong đó Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc là 25 triệu USD và vốn đối ứng của VNMAC (bằng hiện vật có sẵn) là 8 triệu USD.

Image

Dự án được thiết kế gồm 4 nhánh: (1) Rà phá bom mìn, quản lý thông tin dữ liệu bom mìn và nâng cao năng lực; (2,3,4) Hỗ trợ nạn nhân, Giáo dục nguy cơ bom mìn, Hỗ trợ sinh kế gắn với phát triển bền vững và chống biến đối khí hậu tại ba tỉnh Thừa Thiên Huế; Quảng Ngãi và Bình Định.

Image

Sau khi thống nhất được nội dung, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam sẽ chủ trì phối hợp với các địa phương nêu trên hoàn thiện văn kiện dự án trình các cấp có thểm quyền phê duyệt, dự kiến vào tháng 12/2021. Đây là dự án tiếp theo được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại bằng nguồn vốn ODA sau khi triển khai thành công dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2015-2020 tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định

Trần Hữu Thành VNMAC

*
*
*
0 bình luận

Tin tức mớiLiên kết trang